| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Преподаватели по „Парково строителство“ на работна среща-семинар

318405438_543736044431098_5812214465761402942_n

Преподавателите по „Парково строителство“ в СГСАГ, бяха поканени от проф. д-р Емил Галев декан на факултет „Ландшафтна архитектура“ на работна среща-семинар на тема: “Възможности за сътрудничество между научни, бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на ландшафтно-архитектурните дейности”, който се проведе в Университетски комплекс – Юндола.
Проф. Галев ни представи пред всички, като специалисти полагащи основата за бъдещите ландшафтни архитекти.

По време на семинара, бяха засегнати следните теми:
1. 70 години специалност „Ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет – докладва проф. д-р Емил Галев.
2. Нормативни документи, касаещи дейностите в сферата на ландшафтната архитектура – докладва ланд.арх. Веселин Василев.
3. Популяризиране на дейностите свързани с ландшафтната архитектура и привличане на подкрепа от

     други организации – свободна дискусия.

По време на семинара обсъдихме и възможни практики на учениците.
Ландш.арх Татяна Бояджиева председател на Асоциация на производителите на декоративни растения в България, покани учениците да посетят някой от декоративните разсадници изградени по утвърдени стандарти от ЕС. Посещението ще бъде част от производствените практики.

От наша страна поканихме ландш.арх. Бояджиева в СГСАГ „Христо Ботев“, за да разкаже на учениците за „зеления град“.
Тази инициатива, както и посещението на разсадниците ще бъдат проведени през 2023 г.
С това положихме началото на още едно сътрудничество между бизнес средите и училището.

След работната среща направихме приятна разходка наслаждавайки се на уникалната природа. Първоначално валя сняг, след това изгря слънце и по път за Пашови скали падна гъста мъгла. Макар да не успяхме да видим уникалната гледка, която се разкрива от скалите, приятната компания ни зареди с прекрасни емоции, а боровата гора обогати белите ни дробове.

IMG_20221112_134234