| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Олимпиади (общински кръг)

 

 

Ученическа олимпиада

Класове Брой състезателни

групи

Време на провеждане
Знам и мога IV 1 20.01.2024 г.
Български език и литература V, VI, VII, VIII – X, XI и ХII 6 до 26.01.2024 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 14.01.2024 г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 14.01.2024 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 21.01.2024 г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 10.12.2023 г.
Информатика IV – V, VI, VII – VIII, IX – X, XI – XII 5 до 07.01.2024 г.
Информационни технологии V – VII, VIIІ – Х, ХІ – ХІІ 3 до 15.12.2023 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 06.01.2024 г.
Философия VIII – Х и ХІ – ХІІ 2 до 19.01.2024 г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 8 до 14.01.2024 г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, XI – ХІІ 7 до 12.01.2024 г.
Гражданско образование I – IV, V – VII, VIII – X и ХІ – ХІІ 4 до 01.03.2024 г.
Физика VII, VIII, IX, X, XI, ХII 6 до 14.01.2024 г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 13.01.2024 г.
Химия и опазване на околната среда VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 21.01.2024 г.
Биология и здравно образование VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 30.01.2024 г.
Техническо чертане VII – VIII и IX – ХII 3 до 10.02.2024 г.