| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Олимпиада и Конкурси

Successful smiling students
Във връзка с писмо на Националния статистически институт с вх. №РУО 1-35116/20.09.2022 г. Ви уведомяваме,
че стартират инициативи за повишаване на статистическата грамотност на учениците в страната.

За учебната 2022/2023 година, те са:

• Конкурс за статистическо есе за ученици – Септември – Октомври 2022 г.

• Европейската олимпиада по статистика – Октомври 2022 г. – Май 2023 г.

• Международния конкурс за статистически плакат – Май 2022 г. – май 2023 г.

Инициативите ще дадат възможност на учениците да разширят познанията и да подобрят уменията си при боравене със статистическа информация.