| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

МОН, РУО – София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, организират:

PostITtournament

  Цели

Да се стимулира усвояването и използването на компютърните технологии в учебния процес и училищния живот.
Да се осигури възможност учениците да:
Представят собствено виждане по проблеми, свързани с новите технологии, училището и образованието
Покажат авторски подход и умения да защитават и аргументират идеите си

  Участници

За участие в състезанието се допускат ученици от V до ХІІ клас.
Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, консултанти и др.).
Автори на един проект могат да бъдат до двама ученици.
Всеки ученик има право да участва само в един проект, в една състезателна група и в едно направление.

  Направления и класове

V-VII клас – Мултимедийни проекти
• VIII-X клас – Софтуерни приложения
• XI-XII клас – Разпределени приложения

  Краен срок за регистрация

До 23:30 часа на 28.11.2022 г.

  Регламент и регистрационната форма, може да намерите на сайта на турнира: