| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА 2023

Съюза на Химиците в България,
Факултет по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“,
Федерация на научно-техническите съюзи и РУО-София,
организират:

  Учениците, желаещи да се включат в конкурса, ще имат възможност да участват в избрана от тях състезателна категория:

• Есе
• Постер
• Презентация

Възрастови групи:

• Първа група: V до VII клас
• Втора група: VIII до X клас
• Трета група:  XI и XII клас

Всеки ученик може да има едно индивидуално участие и едно участие в съавторство ОБЩО в трите категории
(есе, постер, презентация).


Теми за избор за всички възрастови групи:

1. Химия във всеки дъх:
Човекът възприема околния свят, посредством своите сетива: зрение, осезание, обоняние и слух.

Сред тази знаменателна четворка, светът на миризмите заема особено място. Той е изграден върху обмяната на летливи вещества и асоциирането им с конкретни обекти от нашето обкръжение. В съзнанието на всеки изникват мигновено спомени за аромата на любимите храни, красивите цветя, изисканите парфюми или за дъха, който усещаме след като е валял дъжд.
Но как молекулните структури се “трансформират” в нервни сигнали и остават в нашата памет?
Това оставяме да откриете вие! Намерете, проучете и представете химическите субстанции, които са отговорни за конкретна приятна или неприятна миризма!

2. Химия на отровите:
Преди 108 години, по бойните полета на Първата световна война са използвани първите бойни отровни вещества. Този страшен момент в човешката история е своеобразен финал на един многовековен процес – изучаването и усвояването на химията и биохимията на токсичните субстанции. В дълбока древност, хората са забелязали, че редица растения и животни са надарени с естествени оръжия, които им служат за нападение или като средство за защита. Тези природни „дарове“ са усвоени от човека бързо – първоначално за лов, а по-късно и при разрешаването на дворцови интриги и премахването на неудобни политически опоненти. Сред майсторите на това тъмно “изкуство” се нареждат такива известни имена като Митридат, Локуста, Родриго Борджия и Катерина Медичи. Но още през 16 век, към отровите е погледнато и от друг ъгъл! Великият учен и реформатор Парацелз постулира че “дозата прави отровата“ и опитва да лекува редица заболявания с малки дози вещества, считани до този момент за токсични. В наши дни, змийската и пчелната отрова са изходна суровина за редица фармацевтични препарати. Намерете, проучете и представете естествени или изкуствено получени химически субстанции използвани като отрова!

3. Бележити български химици:
Всеки е чувал имената на Мария Кюри, Йонс Берцелиус, Александър Бутлеров, Аугуст Кекуле, Дмитрий Менделеев, Якоб Хендрик Вант-Хоф и още много други известни химици, изписали имената си със златни букви в човешката история. Редом с тези велики учени, стоят гордо и редица бележити български химици, които са извоювали славата си със своите открития и постижения. Намерете, проучете и представете живота и делото на бележит български химик!


Срок за подаване: 25 март 2023 г.
Имейл за контакт и въпроси: chemistryday@gmail.com

Повече информация, може да намерите на: