| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс „Посланици на здравето”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се провежда в подкрепа на здравословният начин на живот
при младите хора, с цел превенция на рискови за здравето поведенчески фактори, като нездравословно хранене,
ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето

➡️  Конкурсът се провежда в две тематични области:

✓   Първа: Ограничаване на тютюнопушенето и употребата на алкохол
✓   Втора: Здравословно хранене и физическа активност 

Всеки участник трябва да представи свое заглавие на проекта в обхвата на горепосочените области.


Условия за участие:

– Първа фаза: Кандидатстване с проектно предложение (Приложение №1)
– Втора фаза: Отчитане на резултатите (Приложение №2)
– Обем на проектите в двете фази – до 5 страници


Срок за изпращане: 

– Първа фаза: до 15 май 2024 г. (при изпращане по пощата важи датата на пощенското клеймо)
– Втора фаза: до 30 октомври 2024 г. (при изпращане по пощата важи датата на пощенското клеймо)