| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА “МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО“ 2023

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА
МОЕТО РОДОСЛОВНО ДЪРВО“ 2023 (Завръщане към корените)

Посвещава се на ДЕДИТЕ НИ и на тракийци и малоазийци, на тракийските и малоазийските бежанци от Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия

Време: 01.01.2023 г. – 30.04.2023 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

-Размерът на рисунките (минимум формат А4) и материалите за изпълнение са по избор на ученика.

-На гърба на рисунката задължително да бъдат изписани имената на ученика, училището и класа, както и имената и координатите за връзка (e-mail и телефонен номер) на родителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта.

-Класирането ще става по-отделно в три възрастови групи:

1-ва група: от първи до четвърти клас;

2-ра група: от пети до седми клас;

3-та група: от осми до дванадесети клас.


Разработените проекти трябва да се изпратят на електронен или на хартиен носител 
до 30.04.2023 г.

на един от адресите:

гр. София – пощ. код 1527
ул. “Кешан“ 3, ап. 18
Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и
По обратния път на дедите ни“

Божана Богданова, председател
е-ma
iil: bojana.bogdanova@gmail.com