| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс за иновативни идеи „Solve for tomorrow“

Samsung България и фондация „Образование 5.0“ организират конкурс за иновативни идеи „Solve for Tomorrow“ (Решения за бъдещето).
В него могат да участват ученици от X до XII клас от всички средни училища, профилирани и професионални гимназии с общинско,
държавно или частно финансиране.

Конкурсът цели насърчаване развитието на STEM умения и прилагане на дизайн мислене за идентифициране на реални проблеми в обществото и разработване на иновативни решения за тях.

Участниците в отбори от максимум трима ученици и ръководител учител участват с идеи в три категории:
  ● „Околна среда и климат“
  ● „Социално равенство“
  ● „Безопасност и здраве“


  Регламент на конкурса:

В помощ на участниците „Образование 5.0“, организира онлайн уъркшоп за ученици по дизайн мислене на 29 октомври 2022 г.: https://www.solvefortomorrow.bg/workshopdt 
Всички обучения са безплатни.


  Пълна информация и актуални новини за конкурса са публикувани на сайта на инициативата:

 Solve For Tomorrow