| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ, РАЗКАЗ НА ТЕМА „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ КОРЕНИТЕ” 2023

УЧАСТНИЦИ:
-Ученици от 1 до 12 клас, които проявяват интерес към родовата памет.
-Участието е индивидуално.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

-Текста трябва да е набран на компютър в обем не повече от пет стандартни страници.

-Задължително да бъдат изписани имената на ученика, училището и класа, както и имената и координатите за връзка (e-mail и телефонен номерна родителя или консултанта, подпомогнал автора при разработването на проекта !

-Проектите да бъдат представени на електронен или на хартиен носител.

Класирането ще става по-отделно в три възрастови групи:

1-ва група: от първи до четвърти клас;

2-ра група: от пети до седми клас;

3-та група: от осми до дванадесети клас.


Разработените проекти трябва да се изпратят на електронен или на хартиен носител 
до 30.04.2023 г.

на един от адресите:

гр. София – пощ. код 1527
ул. “Кешан“ 3, ап. 18
Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и
По обратния път на дедите ни“

Божана Богданова, председател
е-ma
iil: bojana.bogdanova@gmail.com