| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Конкурс за есе на тема: “Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите.“

По случай предстоящия Международен ден на доброволеца – 5-ти декември,
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи и „Национална асоциация на доброволците в Република България”,
в партньорство с МОН и Министерство на младежта и спорта,
организират конкурс за разработване на есе на тема:
„Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“.

Целта на конкурса е да се популяризира дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации, както и да се провокира творческия потенциал и мисленето на младите хора да представят своята гледна точка по темата за доброволчеството в условията на възникнала извънредна ситуация за оказване на помощ на непознати хора.


  Кой може да участва?

  В конкурса могат да участват младежи навършили 16 и ненавършили 18 години.


  Как мога да участвам?

За да участвате в конкурса е необходимо да разработите есе по зададената тема, което да бъде изпратено на електронна поща: esedobrovolci@gmail.com в срок до 05 декември 2022 г.
Необходимо е участниците да впишат в изпратеното есе трите си имена, навършени години, населено място, училище, клас, електронен адрес и телефон за контакт.


  Изисквания към есето:

 Да отговаря на темата на конкурса;
 Да е написано на български език;
 Да е в обем до 3 страници, формат: .doc или .docх (Word 97-2010), шрифт: Times New Roman/12, разстояние между редовете – 1.5.


  Награди:

Комисия ще оцени всички получени в указания срок есета и ще избере трите най-добри/впечатляващи разработки.
Победителите ще бъдат обявени на 19.01.2023 г., а наградите ще бъдат връчени на ежегодния конкурс „Пожарникар на годината”. Публикуването на печелившите ще бъде на интернет страницата на Националната асоциация на доброволците в Република България www.navrb.bg

При възникнали въпроси и нужда от информация може да се свържете с г-жа Ралица Тодорова – тел. 02/98 21 236, 0889 027 489.


  Пожелаваме успех на всички участници!