| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

“ЕKOзвезди”!

Клуба по „Екология “, включиха СГСАГ „Христо Ботев“ в инициативата Еко звезди съвместно с Екопак за рециклиране на Пластмасовите бутилки и алуминиевите кенове.

Пластмасовите бутилки и алуминиевите кенове са 100% рециклируеми!

 Отметка, шрифт Wingdings, код на знак 252 decimal. От 5 стари пластмасови бутилки може да се произведе 1 тениска! 

 Отметка, шрифт Wingdings, код на знак 252 decimal. Рециклирането на алуминий спестява 90% от електроенергията,необходима за производство от боксит!

 Отметка, шрифт Wingdings, код на знак 252 decimal. Спестената енергия от рециклирането на 1 пластмасова бутилка ще захрани компютър за 25 минути.