| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Есенно астропарти ВЪРШЕЦ 2022

Фондация ЕВРИКА, Регионално управление на образованието – Монтана и СУ „ Иван Вазов” – гр. Вършец,
Ви канят на Есенно астропарти, което ще се проведе на 4 и 5 ноември 2022 г. в гр. Вършец.

Целта му е популяризиране и разпространяване сред учениците на нови знания и постижения в областта на астрономията и чрез
среща с изявени български учени да се мотивира развитието на интерес към астрономията.

В астропартито като външни лектори ще участват доц. д-р Владимир Божилов, д-р Георги Латев, д-р Александър Куртенков,
Димитър Кокотанеков, Иво Джокин, Боряна Бончева и астрономи от Астрономическа асоциация – София.

За участие в Есенното астропарти , моля да попълните и изпратите
приложената заявка в срок до 20.10.2022 г .

За участниците ще има организиран автобусен транспорт от градовете Монтана и Враца до град Вършец.

При възникнали въпроси се обръщайте към г-жа Радка Костадинова на електронен адрес: radka.kostadinova@gmail.com и на мобилен номер: 0897070525