| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ за ученици от V до XII клас

Есенният математически турнир „Акад. Стефан Додунеков“ за ученици от V до XII клас ще се проведе, както следва:

  • за ученици от V-VII клас – на 19.11.2022 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, София;
  • за ученици от VIII-XII клас – на 19.11.2022 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново.

Срокът за получаване на заявките за участие е 14.11.2022 г.

Формуляри за заявки, програми, регламентите и допълнителна информация може да намерите на сайта нa турнира.
http://www.esenenmt.info