| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

До зрелостниците: Подаване на декларации за ДЗИ/ДИППК

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СЕСИЯ АВГУСТ – СЕПТЕМВРИ 2022 г.

За лица, придобили право да положат държавен изпит – част по Теория и Практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация преди и през учебната 2021-2022 г.

Изпитите по Теория и Практика, са както следва:

ТЕОРИЯ:
• ТЕМИ и чрез ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ  В ТЕОРЕТИЧНАТА ЧАСТ.
• За всички специалности: 26.08.2022 г. – 8:30ч. до 12:30ч.

ПРАКТИКА:
За професии:
Строителен техник, Техник – озеленител и Брокер:
29.08.2022 г., 30.08.2022 г. и 31.08.2022 г. –  8:30ч. до 14:30ч.
Геодезист  – 29.08.2022 г. и 30.08.2022 г. – 8:30ч. до 14:30ч.

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ ДО 08.07.2022г.