| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Дни на отворените врати 2022 г.

26 – 27 април 2022 г. 

През месец април в СГСАГ „Христо Ботев“ се проведоха “Дни на отворените врати”, чрез които да се популяризират специалностите, изучавани в училището, както и възможностите за професионална реализация.

След двугодишна пауза, гимназията отново посрещна своите гости – не само бивши ученици, водени от носталгията по ученическите години, но и много седмокласници със своите родители, на които им предстои важен избор.

Сред гостите беше известният специалист по водоснабдяване и канализация инж. Иван Бухов.
Програмата на мероприятието, чиито отговорник бе инж. Янко Станчев, включваше презентации на отделните специалности,
както и работни щандове, чиято цел бе да се запознаят посетителите с основните изучавани дисциплини.

Имаше практически демонстрации в кабинетите по физика и химия. Възпитаниците на гимназията обясниха специфичното в обучението на всяка специалност, начина, по който теорията се превръща в идеи, а после в проекти, които променят средата, в която живеем.

Макетите, изложени на първия етаж, доказаха на посетителите, че въображението, трудът и знанията наистина правят света
по-красив и функционален.