| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 0879 908 715
.

Архитекти vs Инженери 2024

Втората от поредица срещи с млади и перспективни българи,
представители на строителния бранш
 

Architects_vs_Engineers

Срещата между ученици и проектанти се проведе на 30 април 2024 г. и имаше за цел да представи младите специалисти:

   • арх. Мартин Кръстев от Arrogant Architects – ARRchitects
   • инж. Мартин Шопски от Beta Consult
   • инж. Георги Георгиев от “Yoda LTD”

Състоя се и отворена дискусия, в която архитектът и инженерите отговаряха на въпроси, вълнуващи възпитаниците на
СГСАГ “Христо Ботев”, свързани с избора на университет и специалност, учене и работа в България или в чужбина, и много други.

30.04.2024 г., УАСГ