| e-mail: sgcag@sgcag.info | Канцелария: 02/866 12 71
.

Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев"

Отличия и награди

Първа награда в националното състезание “Озеленяване и цветарство”

Озеленяване и цветарство

Престижна професия

Професията на строителя е уважавана, защото е вечна.
Тя е интересна и търсена. Тя е престижна. Тя осъществява мечтите на хората.

Специалности
3_Important_Message
Пролетен конкурс (1)

СГСАГ на Младежката научно-приложна сесия 2023

Поредното издание на Младежката-научно приложна сесия, организирана от Университета по архитектура, строителство и геодезия, се състоя на 23 март в Хидротехническия факултет на университета. Преподаватели и ученици от СГСАГ „Христо Ботев“ участваха във форума, за да покажат не само своята отговорност към избраната професия,  а и за да  споделят  решението си за хармонично съществуване между [...]

IV Национален ученически конкурс
„Времена и будители“

I.   ЦЕЛИ: Да насочи вниманието на учениците към историческата памет за просветни дейци, участвали в борбите за национално освобождение и независимост. Да стимулира интерес у младите хора да изследват личности и събития от българската история, които предизвикват национална гордост. Да даде възможност за творческа изява на учениците. II. РЕГЛАМЕНТ: Участници в конкурса са ученици от [...]

Отпускане на стипендия на името на Георги Минчев 2023

Уважаеми родители и ученици,  Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Столичният общински съвет е приел Правила за условията и реда за отпускане на стипендия на името на Георги Минчев. Стипендията се отпуска на ученици от училища на територията на Столична община с изявени дарби в областта на песенното (музикално и поетично) творчество и цели да [...]

Ден на розовата фланелка 2023

Всяка година в последната сряда на месец февруари отбелязваме международния Ден за борба с училищния тормоз, известен като „Ден на розовата фланелка“. Тази инициатива започва през 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис [...]

Национално състезание по роботика „Дни на Роботиката 23“

Дни на Роботиката е традиционна инициатива на клуба по Роботика към Технически универистет - София, която се провежда всяка година с цел да се насърчи и мотивира развитието на роботиката и иновациите в областта на технологиите. Инициативата включва лекции, работилници и състезания, които са ориентирани към ученици, студенти и хора с интереси в техническите сфери. В [...]

Национален конкурс: „Млади таланти“ 2023 г.

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от инициативите на МОН за стимулиране и [...]